Schrijven - VERLICHT VENSTER
Schrijven - Creatividad

Verlicht Venster

Kik op het plaatje. Dan kom je op de
bestelpagina voor Verlicht Venster

In Verlicht Venster zijn gedichten van Ron Koldenhof opgenomen uit de periode 2001 - 2005. Inspiratiebronnen zijn de natuur en de stad met de rol van de mens daarin, ervaringen uit oorlogsgebieden, rampspoeden die het begin van de 21e euw bepalen en persoonlijke levens-ervaringen. De verhalende poëzie roept vaak beelden op, is waarnemend, beschouwend, 
ontnuchterend en spiegelend. Het resultaat is een bundel die uitnodigt om te doorgronden.